Înviere, renaştere sau alte cuvinte grele
Travel

Înviere, renaştere sau alte cuvinte grele

Nu ştiu tu, dar eu am avut multe teme de gândire cu ocazia sȧrbatorilor. Ne luȧm toți aceastȧ vacanța scurtȧ şi orientatȧ cȧtre Sȧrbatoarea Paştelor. Dar pe lângȧ mâncare, vizite, rude şi kilometri parcurşi ajutȧ şi sȧ stȧm puțin singuri şi sȧ …reevaluȧm, sȧ meditȧm. Poate cȧ meditația este o acțiune prea dificilȧ şi îndepȧrtatȧ … Continue reading